[1]
J. M. Salachna, „Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy interpretacyjne”, PBPS, t. 2, nr 1, s. 9–22, kwi. 2014.