[1]
P. Borszowski, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14”, PBPS, t. 5, nr 2, s. 89–98, lip. 2017.