Lotko, E. i Zawadzka-Pąk, U. K. (2016) „Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 4(2), s. 51–67. doi: 10.12775/PBPS.2016.009.