Klupczyński, M. (2015) „Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 3(1), s. 77–91. doi: 10.12775/PBPS.2015.005.