Słotwiński, S. (2023) „Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia «lokal za grunt» i jej ochrona”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 10(4), s. 87–113. doi: 10.12775/PBPS.2022.024.