Wantoch-Rekowski, J. (2023) „Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – problematyka prawno-finansowa”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 10(4), s. 75–86. doi: 10.12775/PBPS.2022.023.