Taraszkiewicz, M. (2022) „Zasada proporcjonalności a warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 10(2), s. 51–63. doi: 10.12775/PBPS.2022.010.