Serowaniec, M. (2022) „Wpływ pruskich i niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowoczesnej kontroli państwowej w Polsce”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 10(1), s. 65–77. doi: 10.12775/PBPS.2022.003.