Ofiarska, M. (2022) „Dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 10(1), s. 9–36. doi: 10.12775/PBPS.2022.001.