Wróblewska, D. (2021) „Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 8(4), s. 71–94. doi: 10.12775/PBPS.2020.024.