Nowak, I. (2021) „Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 8(4), s. 23–51. doi: 10.12775/PBPS.2020.022.