Majka, P. i Wantoch-Rekowski, J. (2021) „O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz «wstępnych» w ustawie o podatku od spadków i darowizn”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 8(4), s. 9–22. doi: 10.12775/PBPS.2020.021.