Rabiej, U. (2014) „Efektywność ekonomiczna wybranych instytucji systemu finansowego samorządu terytorialnego”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(1), s. 173–194. doi: 10.12775/PBPS.2014.010.