Tyniewicki, M. (2014) „Prawna ocena wyłączenia obowiązywania I progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(1), s. 97–114. doi: 10.12775/PBPS.2014.006.