Musiałkiewicz, R. (2014) „Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(1), s. 77–95. doi: 10.12775/PBPS.2014.005.