Barczak, A. i Kowalewska, E. (2014) „Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(1), s. 37–58. doi: 10.12775/PBPS.2014.003.