Salachna, J. M. (2014) „Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy interpretacyjne”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(1), s. 9–22. doi: 10.12775/PBPS.2014.001.