Antonów, D. (2020) „Administracyjne kary pieniężne za naruszenia ochrony danych osobowych”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 8(3), s. 31–50. doi: 10.12775/PBPS.2020.016.