Kielin, Łukasz (2019) „Budżetowe procedury awaryjne w świetle Konstytucji RP oraz regulacji konstytucyjnych wybranych państw europejskich”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 7(2), s. 117–133. doi: 10.12775/PBPS.2019.016.