Zaborek, D. i Czarnecki, K. (2018) „Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 6(2), s. 47–71. doi: 10.12775/PBPS.2018.010.