Grześkiewicz, W. (2018) „Prawne aspekty stosowania egzekucji administracyjnej z praw własności intelektualnej”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 5(4), s. 79–107. doi: 10.12775/PBPS.2017.024.