Borszowski, P. (2017) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 5(2), s. 89–98. doi: 10.12775/PBPS.2017.011.