Rzeszowski, J. (2017) „Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów”, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 5(2), s. 45–59. doi: 10.12775/PBPS.2017.009.