Lotko, Ewa, i Urszula Kinga Zawadzka-Pąk. 2016. „Problemy Terminologiczne I Definicyjne Deficytu I długu W Polskim I Unijnym Prawie finansów Publicznych”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 4 (2):51-67. https://doi.org/10.12775/PBPS.2016.009.