Klupczyński, Mateusz. 2015. „Obligacje Przychodowe a Indywidualny Wskaźnik spłaty zobowiązań”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 3 (1):77-91. https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.005.