Słotwiński, Szymon. 2023. „Wierzytelność pieniężna Gminy Z tytułu Nieprzekazania Na własność Lokali Lub budynków Zgodnie Z Wymogami Ustalonymi W Ramach Rozliczenia «lokal Za grunt» I Jej Ochrona”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 10 (4):87-113. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.024.