Wantoch-Rekowski, Jacek. 2023. „Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – Problematyka Prawno-Finansowa”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 10 (4):75-86. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.023.