Taraszkiewicz, Magdalena. 2022. „Zasada proporcjonalności a Warunki udziału W postępowaniu O Udzielenie zamówienia Publicznego”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 10 (2):51-63. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.010.