Kołaczkowski, Bartosz, i Małgorzata Ratajczak. 2022. „Uzupełniające źródła Finansowania Instytucji Kultury – działalność Gospodarcza (usługi, Handel, Gospodarowanie mieniem), Lokowanie Wolnych środków Oraz Sponsoring”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 10 (1):79-101. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.004.