Serowaniec, Maciej. 2022. „Wpływ Pruskich I Niemieckich rozwiązań Ustrojowych Na Proces kształtowania Się Nowoczesnej Kontroli państwowej W Polsce”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 10 (1):65-77. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.003.