Ofiarska, Małgorzata. 2022. „Dofinansowanie przedsięwzięć Niskoemisyjnych Z Funduszu Termomodernizacji I Remontów – Zagadnienia Materialnoprawne I Proceduralne”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 10 (1):9-36. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.001.