Wróblewska, Dominika. 2021. „Możliwość Zwolnienia Z Opodatkowania dochodów Z Transakcji zabezpieczających Ryzyko Walutowe W działalności Gospodarczej Prowadzonej Na Podstawie Decyzji O Wsparciu Lub Na Terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na Podstawie Zezwolenia”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 8 (4):71-94. https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.024.