Nowak, Ireneusz. 2021. „Współdziałanie organów Administracji Publicznej Przy Wydawaniu Decyzji Podatkowych – Aspekt Proceduralny”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 8 (4):23-51. https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.022.