Majka, Paweł, i Jacek Wantoch-Rekowski. 2021. „O Przyczynach I Skutkach Szerszego ujęcia „zstępnych” Oraz «wstępnych» W Ustawie O Podatku Od spadków I Darowizn”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 8 (4):9-22. https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.021.