Rabiej, Urszula. 2014. „Efektywność Ekonomiczna Wybranych Instytucji Systemu Finansowego samorządu Terytorialnego”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 2 (1):173-94. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.010.