Wantoch-Rekowski, Jacek. 2014. „O Funduszu Wypadkowym – Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 2 (1):115-23. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.007.