Barczak, Anna, i Ewa Kowalewska. 2014. „Źródła Finansowania Zadań Z Zakresu Ochrony środowiska W Polsce – przegląd Stosowanych rozwiązań”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 2 (1):37-58. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.003.