Salachna, Joanna Małgorzata. 2014. „Postępowanie Naprawcze Jednostki samorządu Terytorialnego – Wybrane Problemy Interpretacyjne”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 2 (1):9-22. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.001.