Grześkiewicz, Władysław. 2018. „Prawne Aspekty Stosowania Egzekucji Administracyjnej Z Praw własności Intelektualnej”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 5 (4):79-107. https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.024.