Borszowski, Paweł. 2017. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 2 Sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 5 (2):89-98. https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.011.