Rzeszowski, Jakub. 2017. „Finansowanie klubów Sportowych Z budżetu Jednostek samorządu Terytorialnego – Sposoby Wsparcia I Studium Interpretacji przepisów”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu 5 (2):45-59. https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.009.