SŁOTWIŃSKI, S. Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia „lokal za grunt” i jej ochrona. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 87–113, 2023. DOI: 10.12775/PBPS.2022.024. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42335. Acesso em: 22 luty. 2024.