NOWAK, I. Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 23–51, 2021. DOI: 10.12775/PBPS.2020.022. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2020.022. Acesso em: 24 maj. 2024.