WANTOCH-REKOWSKI, J. O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 115–123, 2014. DOI: 10.12775/PBPS.2014.007. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2014.007. Acesso em: 1 grudz. 2023.