BARCZAK, A.; KOWALEWSKA, E. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 37–58, 2014. DOI: 10.12775/PBPS.2014.003. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2014.003. Acesso em: 28 lis. 2021.