BORSZOWSKI, P. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 89–98, 2017. DOI: 10.12775/PBPS.2017.011. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2017.011. Acesso em: 30 sty. 2023.