Lotko, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2016). Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 4(2), 51–67. https://doi.org/10.12775/PBPS.2016.009