Słotwiński, S. (2023). Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia „lokal za grunt” i jej ochrona. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 10(4), 87–113. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.024