Wantoch-Rekowski, J. (2023). Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – problematyka prawno-finansowa. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 10(4), 75–86. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.023