Taraszkiewicz, M. (2022). Zasada proporcjonalności a warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, 10(2), 51–63. https://doi.org/10.12775/PBPS.2022.010